Accommodations

Hotel, Japanese-style inn(Ryokan)

Area

Name Telephone number Number of rooms Number of guests
Nishimura Moriguchi-ya Ryokan 0879-82-2202 22 100
Katajo Shodoshima kaihin-Center Masuya 0879-82-1133 32 160
Yasuda Hirokiya Ryokan 0879-82-0137 40 200
Umaki Hotel Taruya 0879-82-2241 10 40
Chidori Ryokan 0879-82-0229 11 40
Nouma Mari 0879-82-0086 7 37
Furue Neo Oriental Resort Shodoshima 0879-82-5000 128 500
Sakate Seikaisou 0879-82-1215 10 45
Tachibana Tachibana-sou 0879-82-2286 20 100
Hotel Anex 0879-84-2000 14 42
Fukuda Kusaka Ryokan 0879-84-2056 8 30
Chigusa Ryokan 0879-84-2153 13 50
Yoshida Resort Apartment AQUA 0879-84-3355 15 40
Hamajyo Kagiya Ryokan 0879-75-0307 5 20
Kamichi Shodoshima Villa 0879-75-0580 15 50

to Top of Page

Guest house

Area

Name Telephone number Number of rooms Number of guests
Furue Misaki 0879-82-1332 8 30
Matsukaze-sou 0879-82-0975 5 15
Kohama 0879-82-3510 8 25
Sakate Shiokaze-sou 0879-82-0030 7 21
Horikoshi kiraku-sou 0879-82-2310 9 25
Tanoura Shima-no-Misaki 0879-82-3646 5 16

to Top of Page

Resort inn

Area

Name Telephone number Number of rooms Number of guests
Kankakedouri White Horse 0879-82-5353 7 21
Katajyo Olive Club 0879-82-6119 8 19
Nishimura Vinget-Quatre Yeux 0879-82-5540 14 65
Southern Most 0879-82-5878 20 75
La Plage 0879-82-1243 7 22

to Top of Page

Public hostel, Lodge

Area

Name Telephone number Number of rooms Number of guests
Sakate Shodoshima Cycling Terminal 0879-82-1099 18 100
Nishimura Olivex Uchinomi 0879-82-2200 5 22
Murou Shodoshima 0879-75-1115 29 108
Furusato-sou 0879-75-2266 11 62
Family Lodge 0879-75-1115 11 66

to Top of Page

Youth hostel

Area

Name Telephone number Number of rooms Number of guests
Nishimura Shodoshima Olive Youth Hostel 0879-82-6161 22 123

to Top of Page

Camping ground

Area

Name Telephone number
Nishimura Dutch Pancake Camping 0879-82-4616
Yoshida Yoshida Auto Camp Site 0879-61-7007
Murou Shodoshima Furusatomura 0879-75-2266

to Top of Page